۱
ایجاد یک سند
Adobe indesign

رایگان

۰۵:۰۷

ورود به حساب کاربری
۰
معرفی دوره
Adobe indesign

رایگان

۰۰:۴۳

ورود به حساب کاربری
۶
حذف سطر و ستون
Excel

رایگان

۰۰:۰۳:۰۶

ورود به حساب کاربری
۵
انتخاب سطر و ستون
Excel

رایگان

۰۰:۰۱:۴۵

ورود به حساب کاربری
۴
ایجاد سطر و ستون جدید
Excel

رایگان

۰۰:۰۱:۱۸

ورود به حساب کاربری
۳
پر کردن خودکار سلول ها AutoFill
Excel

رایگان

۰۰:۰۳:۰۶

ورود به حساب کاربری
۲
وارد کردن اطلاعات در سلول
Excel

رایگان

۰۰:۰۳:۱۱

ورود به حساب کاربری
۱
آشنایی با محیط نرم‌افزار
Excel

رایگان

۰۰:۰۴:۰۲

ورود به حساب کاربری
۳
نحوه نمایش کار (Screen Mode)
فتوشاپ

رایگان

۰۰:۰۲:۴۲

ورود به حساب کاربری
۲
ایجاد کار جدید
فتوشاپ

رایگان

۰۰:۰۴:۲۶

ورود به حساب کاربری
۱
محیط کاری
فتوشاپ

رایگان

۰۰:۰۴:۲۸

ورود به حساب کاربری
۱۵
حرف آخر
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۱:۲۶

ورود به حساب کاربری
۱۴
عکس
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۲:۳۲

ورود به حساب کاربری
۱۳
ایجاد جدول
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۸:۵۵

ورود به حساب کاربری
۱۲
لیست‌ها
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۲:۰۳

ورود به حساب کاربری
۱۱
تنظیم متن برای تو رفتگی
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۲:۴۴

ورود به حساب کاربری
۱۰
تراز بندی متون
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۲:۱۹

ورود به حساب کاربری
۹
نحوه نمایش متن (زوم)
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۴:۰۱

ورود به حساب کاربری
۸
غلط گیری املایی
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۱:۴۳

ورود به حساب کاربری
۷
جایگزین کردن متن
آموزش نرم افزار Word 2016

رایگان

۰۰:۰۲:۰۸

ورود به حساب کاربری