تنظیم فونت پیش فرض نرم افزار Word 2016

تغییر فونت پیش فرض Word

اهداف این آموزش:

 • آشنایی با پنجره فونت
 • تنظیم فونت پیش فرض نرم افزار
 • تنظیمات گزینه Default

ما وقتی نرم افزار Word رو باز میکنیم یک فونت (برای زبان فارسی و انگلیسی) و یک اندازه فونت به صورت پیش فرض در نرم افزار تنظیم شده است برای اینکه بخواهیم این پیش فرض را تغییر دهیم تا در هنگام باز کردن نرم افزار نیاز به تغییر فونت و اندازه آن نداشته باشیم طبق مراحل زیر به ترتیب عمل میکنیم:

برای باز کردن پنجره فونت از تب Home از گروه Font بر روی تنظیمات این که گروه که به صورت یک فلش به سمت پایین هست کلیک میکنیم یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl + D استفاده می کنیم که پنجره ای به شکل زیر باز می شود:

 

 1.  تنظیمات فونت فارسی را انجام میدهیم که شامل نوع فونت، اندازه فونت و استایل(سبک) می شود را تنظیم می کنیم.
 2.  در این قسمت تنظیمات فونت انگلیسی که شامل همان نوع فونت و اندازه فونت و استایل می شود را اعمال می کنیم.
 3.  در این قسمت تنظیمات نوع رنگ فونت و خصوصیت زیرخط دار کردن متن تنظیم می شود.
 4.  در این قسمت تنظیمات افکت های متنی شامل بالانویس و زیرنویس کردن و.... تنظیم می شود که در قسمت Preview این گزینه ها نمایش داده می شود.
 5.  بعد از تنظیمات همه  این گزینه ها به سراغ دکمه Set As Default می رویم با کلیک کردن روی این گزینه یک پنجره جدید باز می شود به صورت زیر:

 1.  با انتخاب این گزینه تمام تنظیمات ما فقط برای این سند جاری که باز است اعمال می شود اگر نرم افزار رو بسته و دوباره باز کنیم تنظیمات رو باید دوباره انجام بدهیم.
 2.  با انتخاب این گزینه تمام تنظیمات ما در تمام سندهای ورد که خواهیم ایجاد کرد اعمال می شود.
 3. با زدن روی دکمه Ok تمام تنظیمات اعمال می شود.

اگر ما نرم افزار رو بسته و دوباره بازکنیم مشاهده خواهیم کرد که فونت اولیه و پیش فرض ما همان چیزی است که در این قسمت تنظیم کرده ایم.