رئوف گرافیک

ذخیره کردن یک سند

Save

برای ذخیره سازی یک سند در نرم افزار CorelDRAW ، مانند باز کردن آن میتوان از چندین روش استفاده کرد.

به منوی File رفته و گزینه Save را انتخاب میکنیم و یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl+S استفاده مینماییم.

corel-part5-1

بعد از انتخاب Save پنجره Save Drawing باز می شود که در پنجره میتوان نام فایل را در محل File name وارد کرد و از قسمت Save as type میتوان نوع ذخیره سازی را انتخاب کرد.

corel-part5-2

نکته : از قسمت Version میتوان فایل رو به ورژنهای مختلف ذخیره کرد.

Save As

برای ذخیره همان فایل در مکان و نام جدید استفاده می شود.

برای این کار به منوی File رفته و گزینه Save As را انتخاب میکنیم و یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+S استفاده کنیم.

در این قسمت هم مثل گزینه Save پنجره Save Drawing باز میشود و طبق مطالب پیش میتوان اقدام به ذخیره سازی فایل نمود.

بعدی مطلب

قبلی مطلب

پاسخ دهید

© 2018 رئوف گرافیک