در دوره مقدماتی فتوشاپ با برخی از ابزارها و فیلترها و .... آشنا می‌شویم. خصوصیت این دوره در این موضع است که صرف توضیح دادن ابزارها و امکانات این نرم افزار نیست بلکه به صورت عملی در هر بخش نحوه کارکرد ابزارها و امکانات  فتوشاپ دیده می شود.

ویدئو های فتوشاپ

۰
معرفی

رایگان

۰۰:۰۱:۰۳

ورود به حساب کاربری
۱
محیط کاری

رایگان

۰۰:۰۴:۲۸

ورود به حساب کاربری
۲
ایجاد کار جدید

رایگان

۰۰:۰۴:۲۶

ورود به حساب کاربری
۳
نحوه نمایش کار (Screen Mode)

رایگان

۰۰:۰۲:۴۲

ورود به حساب کاربری